Šta sve treba znati o uzgoju oraha?

IZBOR ZEMLJIŠTA

Orah je biljka koja nema posebne zahteve sto se tiče zemljišta, ipak analiza zemljišta je neophodna, kao i osnovne smernice šta je ono što orahu najviše odgovara.

Analiza zemljišta: analizu uraditi u akreditovanoj labaratoriji, za orah je potrebno uzeti dva uzorka sa dubine od 0-30 cm, i dubine od 30-60 cm. Dobićete preporuke za đubrenje od labaratorije, takođe i od našeg tima.

Orahu odgovaraju duboka, rastresita zemljišta, černozem, aluvijalna, peskovita zemljišta i sl. Teška, hladna i vlažna zemljišta mu slabije odgovaraju. Takodje je važno da su zemljišta aerisana, dobrog režima vlažnosti.

Orah uspeva do 800 m nadmorske visine, pogoduju mu blago nagnuti tereni, mada i ravan teren  je pogodan. Odgovara mu blizina reka i jezera.

PRIPREMA ZEMLJIŠTA

Priprema u mnogome zavisi od toga kakav teren je izabran za gajenje oraha. U pripremu spada: krčenje, čisćenje, ravnjanje, eventualna drenaža zemljišta, rigolovanje, podrivanje…

Takodje, ukoliko imamo čist teren odnosno ledinu, moguće je zasaditi orah samo kopanjem rupa, što mi ne preporučujemo.

Pripremu za jesenju sadnju je najbolje početi još u proleće. Sa dobrom mehanizacijom i pogodnim terenom, moguće je pripremu uraditi i mesec dana pred sadnju.

Rigolovanje je za intezivne zasade važna mera, koriste se specijalni plugovi za tu namenu.

Ukoliko rigolovanje nije moguće, uraditi podrivanje ili što dublje oranje.

Nakon toga zemljište tanjitrati i poravnati, pripremiti za kopanje rupa.

U toku pripreme zemljišta u zavisnosti od analize zemljišta, dobro je izvršiti osnovno đubrenje, dodavanjem mineralnih ali po potrebi i organskih dodataka,  kompost, stajnjak…

ODABIR PARCELE I RASPORED SADNICA

Idealna parcela za orah  je  blago nagnutna. Raspored sadnica je moguć u kvadrat, pravougaonik i trougao. Važno je da se u plan sadnje uvrsti jedna sorta oprašivača  ili još bolje dve sorte.

Po najnovijim istraživanjima za naše lateralne sorte oraha  u intezivnom zasadu preporučujemo sledeće:

  • na 15- 20 biljaka glavne sorte ide 1 oprašivač (5 – 7%)
  • Oprašivači se postavljaju u svim redovima u cik – cak rasporedu. Trudimo se da ne budu jedan naspram drugog. U prvim redovima broj oprašivača može biti manji i postavljamo ih u pravcu vetra
  • Rastojanje izmedju redova i u redu: 8X4, 7X5, 6X5, 6X6
  • Po preporuci Turskih kolega najčešće savetujemo rastojanje 7X5 metara
  • Ovim rasporedom je broj stabala po 1 ha od 280-320.

Napomena da je ovo nov i savremen način uzgoja oraha koji se u mnogome razlikuje od naših tradicionalnih shvatanja.  Biljci je potrebno dovoljno prostora, svetlosti, vode i vazduha, a mi joj ovakvim pravilnim rasporedom  to omogućujemo.

Ukoliko zemljište nije rigolovano, potrebno je mehanički ili ručno iskopati rupe koje su prečnika 1- 1,5 m, a dubine 60-100 cm. Preporuke su različite i zavise od tipa zemljišta i drugih faktora. Ukoliko je rigolovano, odnosno podrivano, rupe su manjih dimenzija 60-80 cm prečnika, 30-50 cm dubine. Zemlja u rupi ne sme biti zbijena. Ukoliko je kopano sa svrdlom, potrebno je malo motikom ili ašovom obraditi rupe.

Najbolje ih je iskopati ranije, ili bar 10- tak dana pre sadnje.

PRIPREMA SADNICE ZA SADNJU

Pre sadnje, sadnice bi trebalo  potopiti u rastvor balege, ilovače i vode ili još bolje u rastvor fitohormona, ili mikrobiološkog đubriva, da odstoje preko noći.

Sadnicu pripremamo tako što joj glavni koren skratimo 2-3 cm ili više, dok se ne pojavi beo deo i ne vidimo da je koren potpuno zdrav. Skratimo bočne korene po potrebi (one koji su oštećeni ili predugi). Nije potrebno sve skraćivati.

Napravimo rastvor bordovske čorbe 1 l na 50 l vode  i sadnice tu držimo 10 tak minuta. Ovo je obavezna mera dezinfekcije sadnica.

POSTUPAK SADNJE

Na dno rupe stavite oko 2 lopate dobro zgorelog stajnjaka, preko toga sloj zemlje da prekrijete stajnjak jer ga korenove žile ne smeju dodirivati. Ukoliko nemate zgoreli stajnjak eventualno možete dodati na dno rupe manju količinu (čaša od jogurta ne više) NPK đubriva 8:16:24 ili 16:16:16. Sa veštačkim đubrivom se ne sme preterivati. Ukoliko niste sigurni, najbolje je da pođubrite posle sadnje oko same biljke.

Kada ste stajnjak prekrili zemljom pristupate sadnji. Potrebno je da svaka sadnica bude postavljena na istoj dubini. Korenov vrat treba da je u nivou sa površinom zemlje. Dubinu određujemo letvom.  Uzimamo sadnicu, jedan čovek je uspravno drži i raspoređuje žile, a drugi polako, preko žila nanosi zemlju. Kada su sve žile pokrivene, rupa se gazi od perifefije ka sredini. Stajsko đubrivo možemo dodati  i kada su žile pokrivene. Manju količinu pomešamo sa zemljom i  nanosimo zemlju do same površine. Orah zatrpavamo  5- 10 cm do kalema (kalem ostaje ne zatrpan). Gledamo da je kalem okrenut ka jugu. Možemo da napravimo ulegnuće oko sadnice radi zalivanja.  Svaku biljku zaliti sa 15-20 lit vode OBAVEZNO.

Drveni kolac koji se stavlja kao potpora biljci treba potopiti u rastvor plavog kamena. Takav može poslužiti narednih 5 godina.  Ukoliko ima divljači na terenu potrebno je zaštititi sadnicu mrežicom.

Još nešto o sadnici:

Sadnice su dvogodišnje, visine 100-300 cm. Korenov sistem  ima najmanje tri osnovne žile, presek spojenog mesta je srastao 90%. Nemaju mehaničkih oštećenja. Izvađene su nakon završetka vegetacije.

Sadnice koje mi isporučujemo mogu da “prežive” tri meseca. Ukoliko ih odmah ne zasadimo potrebno ih je utrapiti da bi ih sačuvali od isušivanja i izmrzavanja.

Mi preporučujemo ove sadnice za sadnju u jesen ili proleće, odmah po preuzimanju.

Ukoliko ih ne sadite odmah, utrapite ih u mešavinu peska i piljevine.

Nakon perioda zimskog mirovanja u toku prve četiri godine po podizanju zasada, prvi posao koji nas čeka je rezidba. Rezidba se radi u toku marta meseca i naša firma vrši besplatnu obuku  za sve naše kupce.

Navodnjavanje:

Intezivni zasadi oraha zahtevaju obavezno navodnjavanje, odnosno potreban Vam je sistem kap po kap. Bez navodnjavanja ove biljke se ne mogu  pravilno formirati i ne možemo očekivati iste rezultate. Orahu je potrebno od 10 l vode nedeljno, dok je sadnica mlada (prva godina kod Vas) do 40 l vode nedeljno u punoj rodnosti (8- 9 godina).

ĐUBRENJE

Svake godine, s jeseni ili krajem zime, vršimo osnovno đubrenje kombinacijom mineralnih i organskih đubriva, oko svake sadnice inkorporacijom prema vašoj analizi zemljišta.

Pored ovog osnovnog đubrenja, ono što je daleko važnije je prihrana tokom vegetacije kroz sistem kap po kap.

Prihrana se radi od maja do septembra, dva puta mesečno, kombinacijom mineralnih i mikrobioloških đubriva.

Preporuke za đubrenje dobijate od našeg stručnog tima.

NEGA ZASADA

Oko svake sadnice tokom prve četiri godine obavezno je okopavanje na jedan metar širine. Nedopustivo je da taj prostor bude zakorovljen.

Međuredno u zasadu prve 2-3 godine možete frezirati ili posejati travnu smešu i redovno kositi.  Nakon toga kositi ili upotrebiti herbicide koji se smeju koristiti u voćnjacima.

ZAŠTITA

Osnovna zaštita je tretiranje preparatima na bazi bakra u jesen kada je opalo 70% lišća i u rano proleće pre kretanja vegetacije.

Orah nije zahtevan što se tiče zaštite, napadaju ga ekonomski značajne dve bolesti i nekoliko vrsta insekata.

Bolesti oraha:

 

  • Siva pegavost lista oraha – izaziva gljiva (Gnomonia leptostyla)
  • Crna bakteriozna pegavost oraha – prozrokovač bakterija (Xanthomonas campestris pv.uglandis)
  • Trulež plodova oraha – prouzrokovač parazitna gljiva (Gleosporium epicarpi)
  • Rak oraha – bakterioza – izaziva parazitna gljiva (Xanthomonas juglandis Pearce. )
  • Truležnica žila –  prouzrokovač gljiva (Armillaria mellea Fah.)

Štetočine oraha:

 

  • Jabukin smotavac ( Cydia pomonella)
  • Orahov smotavacCydia amplanta)
  • Orahova muva ( Rhagoletis compeella)
  • Lisne vaši i grinje takođe mogu napraviti štete.
  • Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)
  • Dudovac (Hyphantria cunea)
  • Majski gundelj (Melolontha melolontha)
  • Rutava buba (Tropinota hirta)