Sorte Oraha

sorta

CHANDLER

Najpoznatija industrijska sorta oraha u svetu. Lateralnog tipa rađanja.
– na jednom grozdu rađa 1- 4 oraha
– težina oraha se kreće 12-14 g, a težina jezgra 6- 8 g
– unutrašnji prinos je oko 50%
– ispunjenost grana plodom se kreće 80- 90%
– plod se lako odvaja od ljuske
– berba se vrši u septembru
– sa aspekta produktivnosti i kvaliteta uzgajanje sorte Chandler je ekonomski najisplativije. Chandler je berzanska roba. Otporna na bolesti i prolećne mrazeve, kasne vegetacije.

sorte

FERNETTE

Nova sorta u Srbiji, registrovana 2018. god. od strane naše firme. Lateralnog tipa rađanja, pogodna kao oprašivač za sorte Chandler, Fernor i Pedro.
– potiče iz Francuske
– produktivna sorta oraha
– pogodna za područja sa kontinentalnom klimom, sa kasnim prolećnim mrazevima

sorte

FRANQUETTE

Jako dobra sorta, oprašivač. Cvetanje traje znatno duže u odnosu na druge sorte. Na prelazu je iz terminalnog u lateralni tip rađanja.
– prosečna težina oraha je 11,5 g, težina jezgra je 5,3 g, popunjenost unutrašnjosti ljuske je 46%
– jezgro je svetle boje
– ne preporučuje se zasad celog voćnjaka ovom sortom, jer bočne grane nisu produktivne
– kasni mrazevi ne utiču na ovu sortu
– plodovi su duguljasti
– koristi se za oprašivanje sorte Chandler

sorte

PEDRO

Nova sorta u Srbiji, registrovana 2018. god. od strane naše firme. Vizuelno najinteresantniji orah jer rađa u grozdovima.
– rod ploda na bočnim granama iznosi 65%
– jezgro teži 5,6 g, popunjenost unutrašnjosti ljuske je 47%
– daje 85% jezgra svetle boje
– plod raste u grozdu koji broji 4-8 oraha
– plod se lako odvaja od ljuske
– berba se vrši u septembru

sorte

FERNOR

Francuska sorta.
– nastala ukrštanjem sorti Franquetta i Lare
– kasno cveta
– pogodna je za područja sa kasnim prolećnim mrazevima jer vegetacija počinje 25 dana kasnije u odnosu na tredicionalne sorte
– prilično produktivna sorta