Orah

sorte

SORTE ORAHA

prednosti

KOJE SU PREDNOSTI ZASNIVANJA ZASADA ORAHA?

Kada se uporedi trošak zasnivanja zasada oraha sa njenom ekonomskom dobiti i životnim vekom oraha, doći ćemo do zaključka da je to višestruko isplativ posao
uzgoj

ŠTA SVE TREBA ZNATI O UZGOJU ORAHA?

Priprema terena, sadnja, nega, đubrenje, zaštita, berba i skladištenje
mediji

SLIKE I SNIMCI

Pogledajte našu galeriju i video snimke