Mašine za sakupljanje jezgrastog voća

H 2200

Mašina sa vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima. Poseduje funkciju 100% čišćenja ploda. Za rad potreban je traktor jačine od najmanje 45 KS(konjskih snaga). Može sakupiti 2 do 3 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha , kestena i sl. Ako se koristi jedno vakumsko crevo, može se sakupljati na 70 do 80 metara vrlo lako i može se raditi i na nagnutim terenima.
Machine-1

Karakteristike proizvoda

 • Kapacitet čišćenja je 100%.
 • Kapacitet dnevnog branja u voćnjaku je
  3 – 4 tone ploda.
 • Kapaciteta čišćenja u 1 satu je 1-13 tona.
 • Sposobnost rada tokom blage kiše.
 • Traktor sa minimalno 45 KS.
 • Odvajanje punih i praznıh ploda.

Ako imate H 2200 u vašem voćnjaku

 • Neće vam biti potrebni radnici za branje.
 • Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje jezgrastog voća.
 • Nećete dati pola novca od zarade
 • Posao će biti završen odjednom.
 • Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke karakteristike

Model: H 2200
Visina : 2.25 m
Dužina : 1.80 m
Širina : 1.580 m
Težina: 720kg
Radna snaga (KS/kW): 50 / 35
(T.D.F.): 540
Ukupni kapacitet (kg/h): 450 kg
Potrebna KS (konjska snaga): 45 KS
Obrt: 8-10
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Čišćenja: 750-1000 kg/ha
Udaljenost vakuma: 70-80

H 2100

Mašina sa vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima. Poseduje funkciju 100% čišćenja ploda. Za rad je potreban traktor jačine od najmanje 30 KS. Može sakupiti 1 do 2 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Ako se koristi jedno vakumsko crevo, može se sakupljati na 60 do 70 metara i vrlo lako se može raditi na nagnutnim terenima.
Machine-2

Karakteristike proizvoda

 • Kapacitet čišćenja je 100%.
 • Kapacitet dnevnog branja u voćnjaku je 1,5 – 2 tone ploda.
 • Kapaciteta čišćenja je 500- 800 kg.
 • Traktor sa minimalno 30 KS.
 • Odvajanje punih i praznıh ploda.

Ako imate H 2100 u vašem voćnjaku

 • Neće vam biti potrebni radnici za branje.
 • Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje jezgrastog voća.
 • Nećete dati pola novca od zarade.
 • Posao će biti završen odjednom.
 • Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke karakteristike

Model: H 2100
Visina : 3.000 mm
Dužina : 1.670 mm
Širina : 1.300 mm
Težina (kg): 420 kg
Radna snaga (KS/kW): 30 / 21
T.D.F. : 540
Ukupni kapacitet rada (kg/h) 250 kg
Potrebna KS: 30 KS
Obrt: 6- 8
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Čišćenje: 400-500 h/kg
Udaljenost vakuma: 60-70

H 2050

Mašina sa razvijenim vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima. Nema funkciju 100% čišćenja ploda. Za rad je potreban traktor jačine od najmanje 35 KS (konjskih snaga). Može sakupiti 2 do 3 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha , kestena i sl. Zbog toga što nema sposobnost potpunog čišćenja proizvoda može se bez problema koristiti za berbu vlažnih ploda. Ako se koristi jedno vakumsko crevo, može se sakupljati na 60 do 70 metara vrlo lako i može se raditi na nagnutim terenima.
Machine-3

Karakteristike proizvoda

 • Kapacitet čišćenja je 100%.
 • Kapacitet dnevnog branja u voćnjaku je 3 – 4 tone ploda.
 • Kapacitet čišćenja u 1 satu je 1-13 tona.
 • Sposobnost rada tokom blage kiše.
 • Traktor sa minimalno 45 konjskih snaga.
 • Odvajanje punih i praznıh plodova.

Ako imate H 2050 u vašem voćnjaku

 • Neće vam biti potrebni radnici za branje.
 • Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje jezgrastog voća.
 • Nećete dati pola novca od zarade.
 • Posao će biti završen odjednom.
 • Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke karakteristike

Model: H 2050
Potrebna KS (konjska snaga): 35 KS
Obrt: 6-8
Cev za sakupljanje: 50m
Cev za prašinu: 3m
Čišćenje(1h/kg): 70%
Udaljenost vakuma: 70-80

H 100

Mašina sa razvijenim vakumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima. Ne poseduje funkciju 100% čišćenja ploda. Za rad je potreban traktor jačine od najmanje 45 KS (konjskih snaga). Ne čisti plodove, samo ih sakuplja i puni u vreće. Može sakupiti 2 do 3 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Zbog toga što nema sposobnost potpunog čišćenja proizvoda može se bez problema koristiti za berbu vlažnih plodova. Za vreme žetve može se koristiti za punjenje vreća s očišćenim proizvodima. Takođe, ako koristite dva vakumska creva možete skupljati na 50+50 metara vrlo lako i može raditi na bilo kom nagnutom terenu.
Machine-4

Tehničke Karakteristike

Model: H100
Potrebna KS (konjska snaga): 45 ks
Obrt:10-12
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Čišćenje(1h/kg): –
Udaljenost vakuma: 50+50

H 230

Ovaj je model namenjen za poljoprivrednike bez traktora sa sopstvenim motorom.
Poseduje funkciju čišćenja ploda. Može sakupiti 1,5 do 2 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Može se koristiti na nagnutim terenima. Izvršava berbu na udaljenosti od 50-60 metara.
Machine-5

Tehničke Karakteristike

Model: H 230
Potrebna KS(konjska snaga): vlastiti motor
Obrt: 6- 8
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Čišćenje: 400-500 kg/ha
Udaljenost vakuma: 50-60

H 220

Ovaj je model namenjen za poljoprivrednike bez traktora sa sopstvenim motorom.
Ne poseduje funkciju čišćenja plodova. Može sakupiti 1,5 do 2 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Može se koristiti na nagnutim terenima. Izvršava berbu na udaljenosti od 50- 60 metara.

Tehničke Karakteristike

Model: H 220
Potrebna KS (konjska snaga): vlastiti motor
Obrt: 6-8
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Čišćenje(1h/kg): –
Udaljenost vakuma: 50-60

H 1800

Mašina je razvijena za berbu lešnika i oraha na ravnim ili nagnutim terenima. Za rad
je potreban traktor jačine od najmanje 45 KS (konjskih snaga). Zavisno od čištoće voćnajaka, sposobnosti radnika i vrste zemljišta, dnevno se može sakupiti i sa 40 do 60 m².
Machine-6

Tehničke Karakteristike

Model: Automatik H 1800
Potrebna KS (konjska snaga): 35 ks
Obrt: 40-60
Cev za sakupljanje: 20 m
Čišćenje: 90 kg/h

H 130

Mašina je dizajnirana za ravna ili nagnuta zemljišta. Ovaj model ima svoj motor i širina mu je 130 cm. Namenjen je za poljoprivrednike koji nemaju traktor. Nema funkciju čišćenja plodova. Upotreba mašine je vrlo jednostavna i praktična, zavisno od čištoće vočnjaka, sposobnosti radnika i vrste zemljišta dnevno može sakupiti sa 30 do 40 m² . To je patentirani proizvod naše fabrike.
Machine-7

Tehničke Karakteristike

Model: H 130
Potrebna KS (konjska snaga): vlastiti motor
Obrt: 30-40

S 100 Sweeper (ČISTAČ)

S 100 je novi patentirani model naše fabrike, koji je dizajniran da olakša berbu lešnika, kestena, oraha i sličnih proizvoda na ravnim ili nagnutim terenima. Ima sopstveni pogon i zavisno od čistoće i vrste zemljišta u roku od 10 minuta može počistiti 3.000 - 4.000 m² . Služi za pripremu berbe, a i za čišćenje zemljišta.
Machine-8

Tehničke Karakteristike

Model: S 100 Sweeper
Potrebna KS (konjska snaga): vlastiti motor
Obrt: 3-4