Mašine za sakupljanje jezgrastog voća

H 2200

Mašina sa vakuumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima. Poseduje funkciju 98% čišćenja ploda. Za rad je potreban traktor jačine od najmanje 45 KS (konjskih snaga). Može sakupiti 2 do 3 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Ako se koristi jedno vakuumsko crevo, može sakupljati na 70 do 80 metar a vrlo lako može raditi i na nagnutim terenima.
Machine-1

Karakteristike proizvoda

 • Kapacitet čišćenja je 98%.
 • Kapacitet dnevnog sakupljanja je
  2 – 3 tone ploda.
 • Sposobnost rada tokom blage kiše.
 • Za rad je potreban traktor sa min. 45 KS.
 • Odvajanje punih i praznıh plodova.

Ako imate H 2200 u vašem voćnjaku

 • Neće vam biti potrebni radnici za sakupljanje.
 • Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje spoljne opne.
 • Nećete dati pola novca od zarade.
 • Posao će biti završen odjednom.
 • Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke karakteristike

Model: H 2200
Visina : 1.95 m
Dužina : 3.50 m
Širina : 1.60 m
Težina: 750kg
Radna snaga (KS/kW): 45/33
T.D.F.: 540
Potrebna KS (konjska snaga): ≥45 KS
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Udaljenost vakuuma: 70-80 m

H 2100

Mašina sa vakuumskim sistemom za berbu jezgrastog voća na svim terenima. Poseduje funkciju 98% čišćenja ploda. Za rad je potreban traktor jačine od najmanje 24 KS. Može sakupiti 1 do 2 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Ako se koristi jedno vakuumsko crevo, može se sakupljati na 60 do 70 metara i vrlo lako se može raditi na nagnutnim terenima.
Machine-2

Karakteristike proizvoda

 • Kapacitet čišćenja je 98%.
 • Kapacitet dnevnog branja u voćnjaku je 1 – 2 tone ploda.
 • Traktor sa minimalno 24 KS.
 • Odvajanje punih i praznıh plodova.

Ako imate H 2100 u vašem voćnjaku

 • Neće vam biti potrebni radnici za sakupljanje ploda.
 • Neće biti potrebe za mašinom za čišćenje spoljne opne.
 • Posao će biti završen odjednom.
 • Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke karakteristike

Model: H 2100
Visina : 1.8 m
Dužina : 3.3 m
Širina : 1.6 m
Težina (kg): 550 kg
Radna snaga (KS/kW): 24/18
T.D.F. : 540
Potrebna KS: ≥24 KS
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Udaljenost vakuuma: 60-70

H 2050

Mašina sa razvijenim vakuumskim sistemom za sakupljanje jezgrastog voća na svim terenima. Nema funkciju čišćenja ploda. Za rad je potreban traktor jačine od najmanje 35 KS (konjske snage). Može sakupiti 2 do 3 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Zbog toga što nema sposobnost potpunog čišćenja proizvoda može se bez problema koristiti za sakupljanje vlažnih plodova. Ako se koristi jedno vakuumsko crevo, može se sakupljati na 60 do 70 metara vrlo lako i može se raditi na nagnutim terenima.
Machine-3

Karakteristike proizvoda

 • Procenat čišćenja ploda do 70%.
 • Kapacitet dnevnog sakupljanja je 2 – 3 tone ploda.
 • Sposobnost rada tokom blage kiše.
 • Potreban je traktor sa minimalno 35 konjskih snaga.

Ako imate H 2050

 • Neće vam biti potrebni radnici za branje.
 • Nećete dati pola novca od zarade.
 • Neće biti potrebe da nosite vreće.

Tehničke karakteristike

Model: H 2050
Potrebna KS (konjska snaga): ≥35 KS
Cev za sakupljanje: 50m
Cev za prašinu: 3m
Čišćenje: 70%
Udaljenost vakuuma: 70-80m

H 230

Ovaj je model sa sopstvenim motorom je namenjen za poljoprivrednike bez traktora.
Poseduje funkciju do 95% čišćenja ploda. Može sakupiti 1,5 do 2 tone ploda dnevno. Poseduje podesiva sita tako da se može koristiti za sakupljanje lešnika, oraha, kestena i sl. Može se koristiti na nagnutim terenima. Izvršava berbu na udaljenosti od 50-60 metara.
Machine-5

Tehničke Karakteristike

Model: H 230
Potrebna KS(konjska snaga): Poseduje vlastiti motor
Cev za sakupljanje: 50 m
Cev za prašinu: 3 m
Udaljenost vakuuma: 50-60 m

H 1800

Mašina je razvijena za berbu lešnika i oraha na ravnim ili blago nagnutim terenima. Za rad
je potreban traktor jačine od najmanje 45 KS (konjskih snaga). Zavisno od čištoće voćnajaka, sposobnosti radnika i vrste zemljišta, dnevno se može sakupiti plod i sa 2 do 3 ha.
Machine-6

Tehničke Karakteristike

Model: Classic H 1800
Potrebna KS (konjska snaga): ≥ 35 KS
Cev za prenos sakupljenog ploda: 10 m
Čišćenje: 80-90%

H 130

Mašina je dizajnirana za ravna ili nagnuta zemljišta. Ovaj model ima svoj motor i širina mu je 130 cm. Namenjen je za poljoprivrednike koji nemaju traktor. Nema funkciju čišćenja plodova. Upotreba mašine je vrlo jednostavna i praktična, zavisno od čištoće vočnjaka, sposobnosti radnika i vrste zemljišta dnevno može sakupiti sa 30 do 40 m² . To je patentirani proizvod naše fabrike.
Machine-7

Tehničke Karakteristike

Model: H 130
Poseduje sopstveni motor 6.5 KS
Hidraulični kočioni sistem
Dnevni kapacitet sakupljanja ploda sa 1.5-2ha

S 100 Sweeper (ČISTAČ)

S 100 je novi patentirani model naše fabrike, koji je dizajniran da olakša berbu lešnika, kestena, oraha i sličnih proizvoda na ravnim ili nagnutim terenima. Ima sopstveni pogon i zavisno od čistoće i vrste zemljišta u roku od 10 minuta može počistiti 3.000 - 4.000 m² . Služi za pripremu berbe, a i za čišćenje zemljišta.
Machine-8

Tehničke Karakteristike

Model: S 100 Sweeper
Poseduje sopstveni motor.